E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

BOOKING UNDER PANDEMIEN

Grundet den aktuelle Corona pandemi er tilstandene i almen praksis ændret i disse dage. Denne ændring er for at passe godt på dig og især de særligt udsatte. Vi oplever stor forståelse og samfundssind fra vores patienter.    -Tak for det.  

  1. Du må ikke møde op i lægehuset hvis du har hoste, feber, halssmerter, forkølelse eller influenza symptomer. Heller ikke ved milde symptomer -og heller ikke hvis du egentlig kommer for at få tilset noget helt andet.
  2. Vores u visiterede Quick-tider om morgenen er aflyst. Du skal ringe til lægehuset hvis du har brug for at blive set. 
  3. Online-tidsbestilling er lukket.
  4. Vi gennemfører meget få konsultationer med fysik fremmøde for tiden. Her er nogle eksempler på hvad vi fortsat må se: Akutte tilstande der ikke skyldes øvre luftvejsinfektioner, børneundersøgelser der inkluderer vaccination og 5 ugers undersøgelsen, graviditets undersøgelser, tegn til kræft, opfølgning på patienter med behov for kontrol af kroniske sygdomme, psykiske sygdomme.
  5. Vi vil fortsat løbende besvare mails. Vi opfordrer til at bruge mailmodulet ved ikke akutte spørgsmål og henvendelser. På den måde holder vi telefonerne åbne til de akut syge
  6. Vi har nu mulighed for at tilbyde videokonsultationer. Hvis du har et problem, som du tænker kan klares på videokonsultation med lægen eller sygeplejersken skal du gøre følgende: Skriv en mail med ønsket emne og telefonnummer til telefonen hvorpå videokonsultation skal foregå, til sekretær Krestine Hebsgaard, og hun vil svare dig på mail med et tidspunkt for forventet videokonsultation. Mailen indeholder også information om det praktiske angående videokonsultationer.
  7. Vi opfordrer til, at man ikke tager pårørende med til konsultationer, med mindre man er barn eller har et handicap, hvor der er brug for en støtteperson.

CORONA-VIRUS

 

Grundet den aktuelle samfundssituation er det ikke muligt at møde op i klinikken uanmeldt, hvis du har feber, forkølelse, halssmerter eller hoste.

Hvis du har hovedpine, halssmerter, muskelømhed, feber ELLER hoste – henstiller vi til at du bliver hjemme indtil du er helt rask!

Der skal ikke længere podes for Coronavirus selvom der er relevante symptomer eller har været i risiko for smitte, kun i livstruende tilfælde.

Vi forbeholder ret til at afvise dig i skranken hvis du møder op med disse symptomer.  Dette er for at beskytte vores svækkede patienter mod unødvendig sygdom.

Læs mere på følgende links:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

https://stps.dk

Coronasmitte.dk

LUKKEDAGE

 

Der kan forekomme dage hvor klinikken er lukket. Det er f.eks. ved ferie, hvis vi er på kursus, eller hvis lægen har haft nattevagt. Lukkedage vil oplyses i god tid her på hjemmesiden. På lukkedage er der er altid henvist til en anden klinik i byen på vores telefonsvarer.

Fredage i ulige uger lukker vi kl.12

Lukkedage:

Fredag d. 22. maj

DIT FØRSTE BESØG I KLINIKKEN

Den første gang du kommer i klinikken vil vi bede dig komme i god tid og henvende dig ved sekretæren. Du vil blive tilbudt at udfylde et oplysningsskema med oplysninger om tidligere sygdomme og indlæggelser samt andet. Eksempelvis om du bor alene eller med ægtefælde. Det er frivilligt om du vil udfylde oplysningsskemaet. Vi bruge oplysningerne til at lære dig bedre at kende og til at kunne hjælpe dig bedst ved eventuel sygdom. (Se i øvrigt punktet under persondataforordningen)


Vi vil bede dig, hurtigst muligt og helst inden første konsultation, selv at tage kontakt til din tidligere læge og bede dem overflytte din journal. Når man tilmelder sig på borger.dk giver man tilladelse til at journalen må overflyttes, men man skal også anmode sin tidligere læge aktivt herom før overflytningen finder sted.

  
Ved dine næste besøg i klinikken er det ikke nødvendigt at kontakte sekretæren. Her er det tilstrækkeligt at scanne dit sygesikringskort ved infostanderen ved indgangsdøren og dernæst tage plads i venteværelset.

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Åbent alle hverdage fra 8.00 - 16.00
 

Der er desuden tirsdag mulighed for konsultation efter kl. 16.00 ved aftale med lægen. 

TELEFONISK

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00 -10 og fra  kl. 10.15-12.30.

Tlf .32 22 74 00

Efter kl. 12.30 kan du, ved at følge anvisningen på telefonsvaren, komme i kontakt med os ved akut opstået sygdom. 

PERSONALE

Læge Thilde Sangild Villemann

Speciallæge i almen medicin.
 

Krestine Hebsgaard

Lægesekretær

Ann Westergaard

Sygeplejeske

Jane Schultz Marquart

Læge