E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

NY KLINIK

Vi er en ny klinik der er åbnet 15. august 2018. Vi gør alt hvad vi kan for at vores lægehus skal være rart for både personale og patienter at komme i.  Vi vil bestræbe os på at alle får en god behandling med høj faglighed inden for nyeste standarder. Der vil være arbejdsfordeling mellem læge og sygeplejerske, således du nogle gange vil møde sygeplejersken, uddannelseslægen eller klinikassistenten til konsultation i stedet for lægen. Alt personale i klinikken arbejder under grundig oplæring og supervision af lægen. Og der er altid en læge i klinikken som personalet kan spørge hvis de er i tvivl.

Følg med på hjemmesiden under punktet ”Nyheder” eller på facebook gruppen "Læge Thilde Sangild Villemann". Der vil kunne forekommer ændringer i åbningstider, åben konsultation osv. indtil vi har fundet den bedste måde for både vores patienter og sundhedspersonale at drive lægeklinik på.

 

DIT FØRSTE BESØG I KLINIKKEN

Den første gang du kommer i klinikken vil vi bede dig komme i god tid og henvende dig ved sekretæren. Du vil blive tilbudt at udfylde et oplysningsskema med oplysninger om tidligere sygdomme og indlæggelser samt andet. Eksempelvis om du bor alene eller med ægtefælde. Det er frivilligt om du vil udfylde oplysningsskemaet. Vi bruge oplysningerne til at lære dig bedre at kende og til at kunne hjælpe dig bedst ved eventuel sygdom. (Se i øvrigt punktet under persondataforordningen)


Vi vil bede dig, hurtigst muligt og helst inden første konsultation, selv at tage kontakt til din tidligere læge og bede dem overflytte din journal. Når man tilmelder sig på borger.dk giver man tilladelse til at journalen må overflyttes, men man skal også anmode sin tidligere læge aktivt herom før overflytningen finder sted.

  
Ved dine næste besøg i klinikken er det ikke nødvendigt at kontakte sekretæren. Her er det tilstrækkeligt at scanne dit sygesikringskort ved infostanderen ved indgangsdøren og dernæst tage plads i venteværelset.

LUKKEDAGE

Der kan forekomme dage hvor klinikken er lukket. Det er f.eks. ved ferie, hvis vi er på kursus, eller hvis lægen har haft nattevagt. Lukkedage vil oplyses i god tid her på hjemmesiden. På lukkedage er der er altid henvist til en anden klinik i byen på vores telefonsvarer.

Fredage i ulige uger lukker vi kl.12

Lukkedage:

Onsdag d. 16-10.19 til og med fredag d. 18-10.19

Mandag d. 11/11/19

Tirsdag d. 12/11/19

INFLUENZA VACCINER 2019

Kom uden tidsbestilling til influenza vaccination:
  • D. 1/11/19 fra kl. 9-12
  • D. 6/11/19, fra kl. 9-12

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Åbent alle hverdage fra 8.00 - 16.00

Ved akut opstået sygdom, kan du hver dag mellem 8.00 - 8.30 blive vurderet af læge eller sygeplejerske uden forudgående tidsbestilling. Forvent en kort konsultation i dette tidsrum. 

Der er desuden hver tirsdag mulighed for konsultation mellem kl. 16.00 og 17.00 ved aftale med lægen. 

TELEFONISK

Telefonen er åben alle hverdage fra 8.00 - 12.00 og fra 13.00-14.00.

Tlf.32 22 74 00

Efter kl. 14.00 kan du, ved at følge anvisningen på telefonsvaren, komme i kontakt med os ved akut opstået sygdom. 

PERSONALE

Læge Thilde Sangild Villemann

Speciallæge i almen medicin.
Indehaver af lægehuset.

Krestine Hebsgaard

Lægesekretær

Ann Westergaard

Sygeplejeske

Victor S. Wasehuus

Uddanelses læge

Jane Schultz Marquart

Læge